ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Duck®

ເປັດ ເຫລືອງ

สูตร 35*13829 หมายเลขสูตรบนฉลากผลิตภัณฑ์จะระบุส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์รายการนั้นๆ

ส่วนผสม