ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Ammonium Hydroxide

คำนิยาม

Ammonium hydroxide โดยทั่วไปจะถูกอ้างถึงว่า "แอมโมเนีย" ผู้บริโภคจำนวนมากใช้แอมโมเนียภายในบ้านสำหรับการทำความสะอาดและซักรีดเสื้อผ้า แอมโมเนียเป็นสารทำความสะอาด หรือ "สารลดแรงตึงผิว" ที่ขจัดคราบสกปรก และยังสามารถใช้เป็นสารปรับค่า pH ที่ปรับค่า pH ของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ ทุกสูตรจะมีค่า pH ที่ดีที่สุดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น สูตรที่มีความเป็นกรดมากกว่า จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบสบู่มากกว่า ในทางตรงกันข้าม สูตรที่มีความเป็นด่างมากกว่า อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการขจัดคราบไขมันหรือรอยเปื้อนที่เป็นไข เราใช้สารปรับค่า pH เพื่อรับประกันว่า เราจะมีค่า pH ที่ดีที่สุดสำหรับงานเฉพาะอย่าง นอกจากนี้ ค่า pH ของสูตรยังสามารถมีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของสูตรที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุ ตัวอย่างเช่น จำกัดแนวโน้มในการกัดกร่อนกระป๋อง บรรจุภัณฑ์ หรือเครื่องจ่าย แอมโมเนียที่ใช้ในครัวเรือนมีกลิ่นที่รุนแรง ในการใช้แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ ควบคู่ไปกับส่วนผสมอื่นๆ เราจะได้ผลลัพธ์ของการทำความสะอาดในแบบเดียวกันในขณะที่ใช้แอมโมเนียน้อยลง