Salt la conţinutul principal

Stabilirea unui standard mai înalt

Când cumpăraţi un produs SC Johnson, puteţi conta pe faptul că acesta corespunde standardelor guvernamentale existente, precum şi standardelor noastre riguroase privind sănătatea şi impactul asupra mediului. 

Standardele noastre interne

Din anul 2001, programul Greenlist de selectare a ingredientelor al SC Johnson a ghidat dezvoltarea produselor companiei. Programul Greenlist ajută compania să își îmbunătățească în permanență produsele alegând ingrediente mai benefice pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător

Programul Greenlist merge mult mai departe decât cerințele legale. Și este o investiție semnificativă, ce presupune un consum de timp și resurse pentru fiecare decizie privind ingredientele. Dar acesta este angajamentul nostru față de familiile care ne utilizează produsele: Vom face întotdeauna cele mai informate alegeri posibile, și pe baza acestor informații stabilim cum să ne facem produsele eficiente și sigure.

Programul Greenlist al SC Johnson

Orice ingredient din orice produs SC Johnson trece prin rigurosul program Greenlist. Punctul central al acestuia este o evaluare științifică, în patru pași, care analizează atât pericolele, cât și riscurile. Aceasta se bazează pe colectarea de date de top și este determinată de angajamentul nostru de a ne îmbunătăți continuu produsele.

Evaluarea în patru pași care stă la baza programului Greenlist analizează următoarele criterii:

 1. Pericolele cronice asupra sănătății umane, precum potențialul de a cauza cancer sau boli reproductive
 2. Pericolele pe termen lung asupra mediului înconjurător, reprezentând potențialul de a persista, a fi bioacumulativ și toxic pentru mediul înconjurător
 3. Riscuri acute pentru sănătatea umană și de mediu, cum ar fi toxicitatea pentru mamifere sau toxicitatea acvatică
 4. Alte efecte potențiale, de exemplu, dacă un ingredient poate cauza o reacție alergică la nivelul pielii  

Alegem cu multă grijă ingredientele care trec prin fiecare pas din procesul nostru de evaluare în patru pași. Există un număr mic de cazuri în care cel mai bun ingredient disponibil, cum ar fi ingredientul activ dintr-un insecticid, ar putea să nu treacă de unul dintre acești pași. Într-o astfel de situație, acesta este supus unei evaluări de risc pentru a determina nivelul care este sigur pentru oameni și mediul înconjurător și apoi aplicăm un grad suplimentar de precauție.

STABILIREA STANDARDELOR DE SIGURANȚĂ

Orice ingredient potențial de pe planetă — inclusiv oxigenul sau apa — poate fi toxic într-o cantitate suficient de mare. Deci, fiecare ingredient dintr-un produs SC Johnson trebuie evaluat pentru a stabili ce cantitate este sigură sau nu. Există, desigur, standardele de siguranță din industrie. Dar în cadrul SC Johnson, mergem dincolo de acestea.

Începem cu o evaluare a pericolelor, utilizând informațiile adunate în baza noastră de date care este actualizată în permanență. Acolo unde există un potențial pericol, evaluăm ingredientul pentru a stabili care este concentrația la care poate fi folosit și dacă poate fi folosit fără niciun efect advers asupra sănătății umane și a mediului înconjurător. Acela este nivelul de siguranță.

Apoi, realizăm o evaluare suplimentară axată pe expunere. Cercetătorii SC Johnson analizează domeniul de utilizare a produsului și modul în care ar putea fi folosit de către consumatori. Luăm în considerare cea mai largă utilizare posibilă și mergem dincolo de acest lucru în selectarea ingredientelor pe care le vom utiliza și a nivelului lor de utilizare.

Ca un exemplu, pentru un produs de curățat utilizat ‒ cel mai probabil ‒ o dată pe săptămână, luăm mult mai multe măsuri. Analizăm care poate fi nivelul de expunere la un ingredient, presupunând că acesta este utilizat nu doar o dată, ci de mult mai multe ori într-o zi. Luăm în considerare, de asemenea, varietatea de modalități în care consumatorii pot utiliza sau intra în contact cu produsul, cum ar fi un produs de curățat geamuri utilizat pe un blat de bucătărie pe care se prepară mâncare. Luăm în considerare toate aceste scenarii de utilizare și le multiplicăm pentru a crea un factor de siguranță mult mai mare și mai strict. 

În fiecare scenariu, obiectivul nostru este de a stabili nivelul de precauție “mai sigur decât cel sigur”. Apoi, aceasta devine concentrația permisă de cercetătorii de la SC Johnson pentru a continua dezvoltarea produsului.

TOTUL ÎNCEPE CU INFORMAȚII

Programul Greenlist este bazat pe un efort riguros și continuu de a colecta cele mai bune date despre ingrediente și despre impactul potențialul al acestora asupra sănătății umane și a mediului înconjurător. Acest lucru include evaluarea informațiilor de la furnizori și completarea oricăror lacune cu date riguroase din punct de vedere științific, disponibile public.

Fiecare ingredient este evaluat după fiecare criteriu din evaluarea noastră în patru pași. Evaluarea pericolelor este coordonată de către o comisie externă de experți care oferă o evaluare științifică nepărtinitoare a fiecărui ingredient.

Toate aceste lucruri sunt luate în considerare pentru a dezvolta produse noi sau pentru a le îmbunătăți pe cele existente. În plus, realizăm în permanență actualizări, pe măsură ce sunt disponibile informații științifice noi.

Iată câteva exemple de surse de date disponibile public pe care le utilizăm:

ECHA – Agenția Europeană pentru Produse Chimice ‒ pentru informații despre substanțele chimice

TOXNET – baza de date a Institutului Național pentru Sănătate din SUA dedicată toxicologiei, substanțelor chimice periculoase, sănătății mediului înconjurător și scurgerilor de substanțe toxice

Portalul eChem – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ‒ pentru date referitoare la proprietățile substanțelor chimice

CA Prop 65 – lista California Proposition 65 a substanțelor cunoscute a cauza cancer, malformații congenitale sau alte probleme pentru reproducere

INCHEM – site-ul Programului internațional pentru siguranță chimică ‒ pentru informații privind siguranța chimică provenite de la organizații inter-guvernamentale

ToxCast/EDSP 21 – Programul de testare a tulburărilor endocrine al Agenției pentru Protecția Mediului din SUA
 

Principii privind restricțiile și utilizarea

SC Johnson a creat o listă cu ingredientele care nu sunt permise în produsele sale. Listă este denumită lista “substanțelor interzise”. Aceasta conține peste 200 de materii prime unice din aproximativ 90 de categorii de materiale. Toate aceste materiale îndeplinesc cerințele legale și de reglementare — și sunt utilizate adesea de către competitori. Dar ele, pur și simplu nu se ridică la standardele SC Johnson, motiv pentru care le utilizăm doar în cantități foarte reduse și încercăm să evităm utilizarea lor acolo unde este posibil.

Legi și reglementări guvernamentale

Ne proiectăm produsele astfel încât să respecte toate legile și reglementările aplicabile. Printre acestea se numără și toate reglementările europene, care includ:

 • legile și reglementările privind protecția consumatorului, precum: Directiva privind drepturile consumatorului (2011/83/CE); Directiva privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe (99/44/CE); Directiva privind protecția consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor (98/6/CE); și Directiva privind publicitatea înșelătoare și comparativă (2006/114/CE).
 • Regulamentul (UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, care reglementează vânzarea și utilizarea produselor biocide folosite pentru protejarea oamenilor, a animalelor, a materialelor sau a articolelor împotriva organismelor nocive, precum dăunătorii sau bacteriile. Produsele biocide ale SC Johnson comercializate în UE includ substanțe active aprobate de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA).
 • Sistemul global armonizat al Națiunilor Unite de clasificare și etichetare a substanțelor chimice (GHS), implementat prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.
 • Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), care stabilește procedurile pentru colectarea și evaluarea informațiilor privind proprietățile și pericolele reprezentate de toate substanțele chimice, inclusiv de produsele de curățenie.
 • Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții și Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice, care reglementează etichetarea și siguranța detergenților și a produselor cosmetice.
 • Îndrumările CIMAP, OMS, OAA, OCDE care se referă la pesticide, emise de Comisia Internațională pentru Metodele de Analiză a Pesticidelor (CIMAP), Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (OAA) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
 • Pe lângă numeroasele reglementări locale/regionale aplicabile fiecărui stat membru al UE