Prejsť na hlavný obsah

Vône, ktoré očaria,
zložky, ktorým môžete dôverovať

Váš domov je centrom života vašej rodiny a vôňa ho môže ozvláštniť. V spoločnosti SC Johnson sa už viac ako 50 rokov venujeme práci s vôňami a snažíme sa nachádzať tie najlepšie spôsoby ich využitia v domácnostiach. Perfektná vôňa dokáže vylepšiť náladu, nabiť rodinu energiou a vytvoriť pocit čistejšieho domova.

Zverejnenie našich produktovo špecifických vôní

Ak sa budete chcieť opýtať niečo ohľadom produktov, ktoré používate vo svojej domácnosti, radi vám pomôžeme. V skutočnosti vám chceme poskytnúť toľko alebo viac informácií ako iné spoločnosti, aby ste pre svoju rodinu mohli prijímať rozhodnutia na základe čo najväčšieho množstva informácií. Preto sa spoločnosť SC Johnson v roku 2015 stala prvou veľkou spoločnosťou, ktorá začala poskytovať transparentné informácie o produktovo špecifickom zložení vôní.

Teraz používame viac ako 99,99 % prísad spoločne vo väčšine zložení produktov, takže jednoducho nájdete, čo sa do každého produktu pridáva.

Keďže je spoločnosť SC Johnson presvedčená, že je potrebné poskytovať transparentné informácie o vôňach, už niekoľko rokov zverejňuje úplný zoznam schválených prísad, aby presadzovala podnikovú transparentnosť. Keďže však väčšina dodávateľov vôní považuje svoje recepty vôní za dôverné obchodné informácie, získať povolenie na poskytnutie zoznamov špecifických zložiek pre jednotlivé produkty, si vyžadovalo určité rokovania. 
 
Nám sa to však podarilo. Našich dodávateľov sme presvedčili, aby nám povolili podeliť sa o väčšinu zložiek vôní v produktoch, z ktorých zostanú tajomstvom iba niektoré. 

Vďaka tomu teraz môžeme uviesť všetky chemické látky vôní s presnosťou na 0,01 % celkového zloženia produktu. Aby sme to trošku priblížili – je to ako podeliť sa o 1 cent zo 100-dolárového účtu.
 
Niekedy je množstvo vône v celom produkte také malé, že ani zverejnenie 99,99 % celkového zloženia produktu nesplní náš štandard poskytovania dostatočného množstva informácií. V týchto prípadoch uvádzame prvých 10 prísad vône, ak ich obsahuje minimálne 20.
 
Neustále sa snažíme voliť taký spôsob zverejňovania, ktorý vám poskytne najdlhší zoznam a najviac informácií. Sme tiež vďační našim dodávateľom za spoluprácu, aby sme mohli poskytnúť informácie o produkte.

Naša paleta vôní

Vône sú kreatívne a komplikované zároveň. Mnohé spoločnosti vyvíjajú svoje vône zo zoznamu približne 3 500 vonných materiálov. Po kliknutí sem zobrazíte zoznam publikovaný Medzinárodnou asociáciou pre vonné látky (IFRA), ktorý obsahuje vonné zložky používané v spotrebiteľských produktoch na celom svete, z ktorých všetky sa musia používať tak, aby vôňa spĺňala kódex zásad a štandardy asociácie IFRA.

V spoločnosti SC Johnson sme kontrolu zložiek vôní posunuli o krok ďalej. Hodnotíme ich nielen na základe štandardov asociácie IFRA, ale aj podľa vlastných štandardov, ktoré môžu na jednotlivé zložky hľadieť z iného uhla pohľadu. Najskôr používame zoznam asociácie IFRA a potom postupujeme podľa vlastných interných požiadaviek.

Môže sa zdať, že naše štandardy sa môžu zameriavať na rovnaké kritériá ako asociácia IFRA (napríklad karcinogénnosť, mutagénnosť alebo reprodukčná toxicita), v spoločnosti SC Johnson však môžeme zvoliť odlišný uhol pohľadu na danú zložku. V niektorých prípadoch sa môžeme zamerať aj na ďalšie faktory, napríklad dôveru spotrebiteľov v niektoré zložky alebo iné vedecké stanoviská.   

Konečným výsledkom je paleta vôní spoločnosti SC Johnson, ktorá spĺňa normy IFRA a naše vlastné normy, dôsledkom čoho je paleta menšia ako zoznam IFRA. Z našej palety vôní sme vylúčili približne 2 000 potenciálnych zložiek. Celú paletu vôní si môžete prezrieť tu.

Je dôležité uvedomiť si, že naše analýzy zložiek predstavujú kontinuálny proces. Ak získame nové vedecké informácie, zhodnotíme ich a ak to je vhodné, vykonáme zmeny našej palety vôní.

Produktové a bezpečnostné znalosti

Okrem desaťročí nadobúdania skúseností v oblasti vonných látok je spoločnosť SC Johnson členom Výskumného inštitútu pre vonné látky (RIFM), ktorý disponuje najrozsiahlejšou databázou bezpečnostných hodnotení vonných materiálov na svete. Ide o priemyselnú organizáciu využívajúcu panel nezávislých expertov. Bezpečnostné štandardy spravuje asociácia IFRA s využitím údajov od inštitútu RIFM.

Od dodávateľov vonných látok vyžadujeme, aby sa riadili kódexom zásadštandardmi spoločnosti IFRA, ktoré prihliadajú na množstvo faktorov vrátane chemického zloženia, rôznorodosti použitia, objemu použitia, koncentrácie použitia ap. Štandardy IFRA v súčasnej dobe zakazujú používať viac než 170 látok kvôli ich chemického profilu.