ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ทางผิวหนัง:  
แชร์เรื่องราวทั้งหมด

เป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว ที่เราได้ทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐาน ด้วยการเปิดเผยข้อมูลส่วนผสมที่ผู้คนจำเป็นต้องรู้ ในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับตนเองและครอบครัว เราได้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังในผลิตภัณฑ์ของเรา อันเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของเราในเรื่องความโปร่งใส

ทำความรู้จักกับสารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ทางผิวหนัง

สารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ทางผิวหนัง (หรือเป็นที่รู้จักในอีกชื่อว่าสารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือจากการสัมผัส) คือสารใด ๆ ที่ระบบภูมิคุ้มกันคิดว่าเป็นภัยคุกคามและเข้าโจมตี แต่เรื่องที่สำคัญก็คือการเข้าใจว่า การมีสารที่อาจทำให้เกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังในผลิตภัณฑ์ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้บุคคลใด ๆ เป็นภูมิแพ้โดยอัตโนมัติ

สารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังสามารถเกิดขึ้นหรือชักนำมาได้เมื่อบุคคลหนึ่งมีโอกาสที่จะสัมผัสกับสารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้เป็นเวลานานและมากกว่าระดับต่ำสุด ซึ่งเรียกว่าการชักนำเข้ามา หลังจากที่บุคคลหนึ่งเป็นภูมิแพ้ต่อสารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังใด ๆ บุคคลนั้นจะเกิดผื่นแดงหรือผด ซึ่งเรียกว่าการแสดงออก ไม่ว่าจะมีปฏิกิริยาหรือไม่ การเกิดภูมิแพ้จะเกี่ยวข้องกับปริมาณที่อาจทำให้เกิดอันตราย ที่ SC Johnson เราใช้ความระมัดระวังในการใช้ส่วนผสมที่มีสารที่อาจทำให้เกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังเฉพาะในปริมาณที่ต่ำมาก เพื่อไม่ให้มีแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือทำให้เกิดภูมิแพ้ทางผิวหนัง แต่อย่างไรก็ดี บางคนที่มีความอ่อนไหวอยู่แล้วอาจจะได้รับประโยชน์จากการทราบว่าส่วนผสมนั้น ๆ ได้ถูกนำไปใช้ในอะไรบ้าง

ทำไมจึงเปิดเผยข้อมูลสารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ทางผิวหนัง

เราเดินหน้ามองหาวิธีเพิ่มความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์ของเรา เราได้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับสารแต่งสี (2009) สารกันเสีย (2011) และน้ำหอม (2012) อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เราเปิดตัวเว็บไซต์นี้ในปี ค.ศ. 2009 เราเริ่มเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของน้ำหอมในบางผลิตภัณฑ์มากถึง 99.9% ของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในปี ค.ศ. 2015 และเราได้เปิดเผยรายละเอียดน้ำหอมของชุดผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศ 100% ในปี ค.ศ. 2016

เราต้องการให้ข้อมูลแก่ครอบครัวต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้านำกลับไปใช้ที่บ้าน ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลสารที่อาจทำให้เกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังจึงเป็นการดำเนินการที่มากไปกว่าข้อกำหนดของสหภาพยุโรป และยังรวมไปถึงสหรัฐที่ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับความโปร่งใสของสารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้

เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อของเรา

เพื่อกำหนดว่าส่วนผสมใดที่ต้องรวมอยู่ในบัญชีรายชื่อสารที่อาจทำให้ทำให้ผิวหนังเกิดภูมิแพ้ได้ในการเปิดเผยข้อมูลของเรา เราจึงได้ออกแบบขั้นตอนการประเมินที่เข้มงวดกับกลุ่มที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านผิวหนังวิทยา ภูมิคุ้มกัน-พิษวิทยา พิษวิทยาเกี่ยวกับน้ำหอม และสารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ได้

คณะผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความสมเหตุผลของวิธีการศึกษาประกอบไปด้วย:

  • David Basketter, D.Sc. ที่ปรึกษาอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยด้านความปลอดภัยของ Unilever
  • David Bickers, M.D. คณบดีสาขาผิวหนังวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
  • Peter Cadby, Ph.D. อดีตผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของ Firmenich
  • Axel Schnuch, M.D., University of Göttingen อดีตผู้อำนวยการ IVDK (เครือข่ายข้อมูลของสาขาผิวหนังวิทยา) ที่เกษียณงานแล้ว
  • Peter Thorne, Ph.D. คณบดีสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม&ด้านการประกอบอาชีพแห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา ผู้อำนวยการศูนย์การวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

เราวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะและจากอุตสาหกรรมประมาณ 3,000 ชุด เพื่อระบุสารที่อาจทำให้เกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังในบัญชีรายชื่อการควบคุมของประเทศต่าง ๆ บัญชีรายชื่อของอุตสาหกรรมน้ำหอม ข้อมูลจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคของยุโรป ข้อมูลจากคลินิกโรคผิวหนัง และข้อมูลความปลอดภัยของผู้ผลิตต่าง ๆ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความโปร่งใสในเรื่องสารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังของ SC Johnson ได้ในข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา

รายชื่อสารก่อภูมิแพ้ต่อผิวหนัง*

*ส่วนผสมบางอย่างที่ระบุในบัญชีรายชื่อของเรามีชื่อเดียวกันกับชื่อของ INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) และจะระบุเพียงแค่ครั้งเดียวในบัญชีรายชื่อ