ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

KIWI®

กีวี ซูเปอร์เอ็กซเพรส 7มล. สีดำ

สูตร 35*21308 หมายเลขสูตรบนฉลากผลิตภัณฑ์จะระบุส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์รายการนั้น ๆ

ส่วนผสม