ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Baygon®

ไบกอน เหยื่อกำจัดแมลงสาบ

สูตร 35*12232 หมายเลขสูตรบนฉลากผลิตภัณฑ์จะระบุส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์รายการนั้น ๆ

ส่วนผสม