ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เป็ด

เป็ด สติ๊ก ออน แผ่นติดโถสุขภัณฑ์ กลิ่นซีตรัส

สูตร 35-31553 หมายเลขสูตรบนฉลากผลิตภัณฑ์จะระบุส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์รายการนั้น ๆ

ส่วนผสม