ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Glade®

เกลด โซลิด เจล เฟรชเบอร์รี่

สูตร 35*23023 หมายเลขสูตรบนฉลากผลิตภัณฑ์จะระบุส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์รายการนั้น ๆ

ส่วนผสม