ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คำถามที่พบบ่อย

มีคำถามในใจหรือไม่ ที่นี่คุณจะพบกับคำถามที่คนอื่น ๆ ถามเป็นประจำ และอื่น ๆ

ดูคำถามที่พบบ่อยทั้งหมด

 • เราเข้าใจดีว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเราท่ามกลางผู้คน สัตว์เลี้ยง และสิ่งที่คุณรัก ดังนั้น เราจึงต้องการให้คุณได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของคุณ

 • ทุกอย่างเริ่มจากความต้องการของลูกค้าหรือนวัตกรรมที่เราคิดว่าคุณอาจจะชอบ เราได้รับข้อมูลจากผู้บริโภค ร้านค้าปลีก ซัพพลายเออร์ และอื่น ๆ หลังจากนั้นเราจะเริ่มต้นกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมไปถึงการพิจารณาว่าจะถูกนำไปใช้อย่างไร จะดีแค่ไหน ความเป็นไปได้ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และปัจจัยอื่น ๆ นักวิทยาศาสตร์จะทำหน้าที่ในการเลือกกลุ่มส่วนผสมที่ไว้ใจได้ โดยประเมินจากผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์โดยใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ภายในของเราซึ่งเรียกว่า กระบวนการ SC Johnson Greenlist หลังจากที่ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพ ทีมงานผลิตของเราจะทำการผลิตตามข้อมูลจำเพาะที่ระบุ หลังจากนั้นจะถูกนำไปทดสอบคุณภาพ

  เป้าหมายสูงสุดของเราก็คือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถไว้ใจได้และสอดคล้องกับนวัตกรรมและคุณภาพของเรา เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ Greenlist เพิ่มเติม ด้วยการคลิกที่นี่

 • เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี เป็นข้อกำหนดตามกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม เนื่องจากการใช้ในอุตสาหกรรมมีความแตกต่างไปจากการใช้ในครัวเรือน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีจะให้รายละเอียดที่จำเป็นเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกนำมาใช้บ่อยกว่า นานกว่า หรือในระดับความเข้มข้นมากกว่าการใช้ในครัวเรือนปกติ– ตัวอย่างเช่น หากใช้ในปริมาณมากโดยธุรกิจการทำความสะอาดในเชิงพาณิชย์ หรือหากถูกส่งในปริมาณมาก เช่น ในภาชนะบรรจุขาด 50 แกลลอน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีได้รับการออกแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินที่ต้องการทราบวิธีจัดการ จัดเก็บ หรือกำจัดผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์เหล่านี้ ในขณะที่ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ไม่สามารถนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนปกติได้ เราได้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเข้าใช้งานได้ง่ายบนแต่ละหน้าผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์นี้ สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี

 • เมื่อเราเริ่มต้นโปรแกรมการเปิดเผยข้อมูลส่วนผสมของเรา เรามีจุดประสงค์ที่จะใช้ระบบชื่อเดียว นั่นก็คือชื่อของสารที่เป็นส่วนประกอบเวลาไปขอเลขจดแจ้งเครื่องสำอาง (INCI) เพื่อให้เข้าใจง่าย คุณจะเห็นคำศัพท์เหล่านี้ในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพ ดังนั้นเราคิดว่าคำศัพท์ต่าง ๆ จึงควรที่จะสามารถเข้าใจได้ง่ายสำหรับคนทั่วไป

  แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากชื่อของสารที่เป็นส่วนประกอบเวลาไปขอเลขจดแจ้งเครื่องสำอางเป็นระบบการตั้งชื่อเฉพาะสำหรับวงการอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ส่วนผสมบางอย่างที่เราใช้จึงไม่ได้อยู่ในบัญชีรายการของชื่อของสารที่เป็นส่วนประกอบเวลาไปขอเลขจดแจ้งเครื่องสำอาง ในกรณีดังกล่าว เราจะใช้ชื่อในพจนานุกรมรายชื่อส่วนผสมของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของสหรัฐฯ เราเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางอุตสาหกรรมผ่านทางสถาบันเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคพิเศษ (CSPA) ซึ่งเป็นผู้กำหนดระบบการตั้งชื่อ

  ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ชื่อส่วนผสมของเราจึงเป็นชื่อที่ใช้ในระบบการตั้งชื่อของสารที่เป็นส่วนประกอบเวลาไปขอเลขจดแจ้งเครื่องสำอาง และจากพจนานุกรมสถาบันเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคพิเศษของสหรัฐฯ ในหลายกรณี ชื่อดังกล่าวจะซ้ำซ้อนกัน แต่หากไม่ได้มีความซ้ำซ้อน เราตั้งใจที่จะใช้ชื่อที่มีการใช้ที่แพร่หลายที่สุดในอุตสาหกรรมของเราหรือเป็นชื่อที่ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้ดีที่สุด ตัวอย่างในที่นี้ก็คือ วิธีที่เราเรียกน้ำหรือใช้น้ำเป็นส่วนผสม คำศัพท์ของชื่อของสารที่เป็นส่วนประกอบเวลาไปขอเลขจดแจ้งเครื่องสำอางก็คือ aqua เราจะใช้ชื่อตามพจนานุกรมสถาบันเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคพิเศษที่เรียกง่าย ๆ ว่า น้ำ

 • อย่าลืมว่า วัตถุดิบทั้งหมดนั้นคือ "สารเคมี" โดยสารเคมีคือสารตั้งต้นสำหรับทุกอย่าง ซึ่งรวมไปถึงอาหาร เสื้อผ้า และอากาศที่เราหายใจ ยกตัวอย่างเช่น น้ำเกิดจากการผสมกันของสารเคมีไฮโดรเจนและออกซิเจน (H2O) อากาศเกิดจากการผสมกันของไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และแก็สอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีสารเคมีอีกหลายชนิดที่พบในธรรมชาติที่เป็นสารพิษ เช่น สารหนูและไซยาไนด์ สิ่งที่สำคัญก็คือ ในบางครั้งนั้นสารสังเคราะห์จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้วยหลาย ๆ เหตุผล ซึ่งรวมไปถึงความยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น หากเราไม่เก็บเกี่ยวความยั่งยืน การใช้ส่วนผสมตามธรรมชาติเช่น น้ำมันปาล์ม สามารถที่จะนำไปสู่ผลกระทบในเชิงลบ เช่นการตัดไม้ทำลายป่าได้ ในกรณีดังกล่าว การใช้สารสังเคราะห์อาจจะมีความสมเหตุสมผลมากกว่า SC Johnson มีการใช้ส่วนผสมที่พบในธรรมชาติ แต่เฉพาะเมื่อสารเหล่านั้นตรงกับมาตรฐานของเราเท่านั้น

 • ทั้งสองอย่างมีความสำคัญ แต่ปริมาณคือสิ่งสำคัญที่สุด ให้คิดในทำนองนี้: ผู้คนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่ว่าน้ำเป็นสารเคมีที่ไม่เป็นอันตราย แต่แม้แต่น้ำก็เป็นอันตรายได้หากคุณดื่มมากเกินไป สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือการเลือกสารเคมีที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและใช้ส่วนผสมที่สำคัญในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดที่มีผลเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

 • ในขณะที่สารเคมีบางอย่าง เช่น asbestos และ arsenic เป็นสารที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง หรือ "เป็นพิษ" แต่สารเคมีทุกอย่างก็มีความเกี่ยวข้องกับการเป็นพิษในบางระดับ ยกตัวอย่างเช่น เกลือสมุทร หรือ โซเดียมคลอไรด์ หากใช้ในปริมาณไม่มาก เกลือสมุทร จะทำให้อาหารมีรสชาติที่อร่อยขึ้น แต่หากคุณกินในปริมาณที่สูงเกินไป เกลือสมุทร อาจจะเป็นปัจจัยที่สำคัญของโรคความดันโลหิตสูง อย่างนั้นแล้ว เกลือสมุทร เป็นพิษหรือไม่ คำตอบก็คือ: เกลือสมุทร สามารถเป็นพิษได้หากใช้มากจนเกินไป แต่หากใช้เพียงเล็กน้อย ก็ไม่เป็นพิษ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ปริมาณที่ใช้

 • นี่เป็นคำถามที่ดี และในบางครั้งคุณจะได้ยินเกี่ยวกับการอภิปรายในเรื่องนี้เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับเคมี "อันตราย" คือคุณสมบัติของส่วนผสม ยกตัวอย่างเช่น อันตรายของ เกลือสมุทร ก็คือสามารถทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ "ความเสี่ยง" หมายถึงแนวโน้มที่จะเกิดอันตรายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การใช้ เกลือสมุทร มีความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงลดลงหากคุณไม่ทานมากจนเกินไป ดังนั้น ความเสี่ยงก็คือระดับของอันตรายจากส่วนผสมและปริมาณที่บุคคลได้รับ–ซึ่งหมายถึงจำนวนและระยะเวลาที่ได้รับ บางคนโต้แย้งว่า ส่วนผสมที่เป็นอันตรายก็คือสิ่งให้โทษ แต่กับตัวอย่าง เกลือสมุทร มีบ่อยครั้งที่เราสามารถจัดการกับสิ่งที่เป็นอันตรายได้ง่าย

  ที่ SC Johnson เราใช้วิธีที่อยู่บนพื้นฐานความเสี่ยง ซึ่งหมายความว่า:

  •  รับประกันว่าส่วนผสมที่มีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายจะถูกจำกัดอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยและมีความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดสำหรับการใช้ในปัจจุบัน ตามที่กฎหมายกำหนด

  •  การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อลดปริมาณและระยะเวลาในการได้รับ

  •  การออกแบบแพ็คเกจที่ช่วยลดการได้รับ ตัวอย่างเช่น รับประกันว่า ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ของผิวหนังจะบรรจุอยู่ในแพ็จเกจภาชนะที่ป้องกันการรั่ว

  • การออกแบบสเปรย์เพื่อให้สูดดมเข้าในร่างกายน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น ทำให้หยดที่สะอาดมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งทั้งหมดจะตกลงไปบนพื้นผิวที่คุณกำลังทำความสะอาดแทนที่จะลอยอยู่ในอากาศ

  •  จัดทำป้ายฉลากคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการใช้งานผิดที่อาจจะทำให้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น การติดป้ายฉลากนั้นมีเหตุผล – โปรดทำให้มั่นใจว่าคุณได้อ่านและทำตามคำแนะนำ

 • เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์น้ำหอมของเราอย่างใกล้ชิดเพื่อรับประกันว่า เราได้ประเมินส่วนส่วนผสมของน้ำหอมของเรา ทั้งสำหรับมนุษย์และสำหรับสิ่งแวดล้อม เราทำตามข้อกำหนดทางกฎระเบียบของประเทศที่เราดำเนินงาน รวมทั้งตามมาตรฐานที่กำหนดโดย International Fragrance Association (IFRA)

  นอกจากนี้ ที่ SC Johnson เราใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมในการทบทวนส่วนผสมของน้ำหอม เราไม่ได้ประเมินส่วนผสมเฉพาะตามมาตรฐาน IFRA เท่านั้น แต่เรายังมีมาตรฐานของเราเองด้วย เราเริ่มจากรายการของ IFRA และนำมาปรับใช้เป็นข้อกำหนดภายในของเรา ข้อกำหนดภายในนี้จะยึดตามหลักเกณฑ์ของ IFRA เช่น การก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ หรือการเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์ แต่ที่ SC Johnson เราอาจจะมีมุมมองต่อส่วนผสมที่แตกต่างออกไป ในบางกรณี เราอาจจะพิจารณาเพิ่มปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในส่วนผสมหรือมุมมองเฉพาะอื่น ๆ

 • ไม่ใช่ ภายใต้สถานการณ์พิเศษบางอย่าง เราจะอนุญาตให้ใช้ส่วนผสมที่วัสดุที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ แต่โดยปกติเราจะกำหนดระยะเวลาในการใช้ อย่างไรก็ตาม จะไม่อนุญาตให้ใช้ข้อยกเว้นเหล่านี้โดยง่าย การขออนุญาตจะต้องผ่านทางหัวหน้าฝ่ายกิจการด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมระดับโลกเป็นอันดับแรก พร้อมคำอธิบายว่าทำไมจึงมีความจำเป็นและต้องระบุวันที่จะยกเลิกการใช้ หากมีการอนุมัติในเบื้องต้น ยังจะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืนอีกต่อหนึ่งด้วย

 • อันดับแรก เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทราบว่าหากมีการยกเว้น นั่นเป็นเพราะว่า ถึงแม้ในความเป็นจริงจะมีข้อกังวลเกี่ยวกับส่วนผสมของ SC Johnson แต่หลักฐานบ่งชี้ว่า สามารถที่จะใช้ได้ในระดับที่มีความปลอดภัย ซึ่งเราจะไม่ใช้เกินระดับนี้ ในกรณีดังกล่าว เราอาจจะอนุญาตให้มีข้อยกเว้นสำหรับเหตุผลต่าง ๆ เช่น:

  • เราค้นพบว่า ซัพพลายเออร์ได้เพิ่มส่วนผสมที่ไม่ได้รับอนุญาตในบางอย่างที่เราซื้อ และเราต้องการให้ยกเว้นไปจนกว่าเราจะสามารถเปลี่ยนสูตรเพื่อกำจัดสิ่งนี้ได้
  • เราได้เข้าซื้อแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์และพบว่ามีวัตถุดิบที่เราถือว่าไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการยกเว้นไปจนกว่าเราจะสามารถเปลี่ยนสูตรใหม่ได้
  • สำหรับผลิตภัณฑ์จดทะเบียน ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนสูตรใหม่เพื่อกำจัดวัตถุดิบที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่เรากำลังรอการอนุมัติสูตรใหม่จากหน่วยงานกำกับดูแลที่เหมาะสมอยู่

 • ไม่ใช่ทุกกรณี ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติอาจจะมีสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบสังเคราะห์ได้ ยกตัวอย่างเช่น น้ำหอมที่ผลิตจากวัตถุดิบน้ำหอมจากธรรมชาติอาจจะมีสารทำให้เกิดภูมิแพ้ในระดับที่สูงกว่าน้ำหอมที่ผลิตจากวัตถุดิบหลักเป็นสารสังเคราะห์

 • รายชื่อดังกล่าวเป็นส่วนผสมทั่วไปของน้ำหอมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำหอมที่ผลิตมาจากน้ำมันที่จำเป็น เช่น พืชตระกูลส้ม ดอกไม้ และต้นสน สูตรของเราอาจจะมีวัตถุดิบเหล่านี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำหอม ได้มีการพิจารณาถึงระดับที่ปลอดภัยซึ่งไม่พบว่าทำให้เกิดอาการแพ้และได้ถูกใช้เป็นพื้นฐานสำหรับมาตรฐาน IFRA ที่พัฒนาสำหรับวัตถุดิบทั้ง 26 รายการ น้ำหอมของเราใช้วัตถุดิบเหล่านี้ในระดับความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในการสร้างน้ำหอม และจะต่ำกว่าระดับความปลอดภัยที่กำหนดโดยมาตรฐาน IFRA อยู่เสมอ รวมทั้งตามข้อกำหนดของกฎหมาย เมื่อมีการใช้ 26 สารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ของ EU ตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป สารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้แต่ละรายการเหล่านี้จะถูกเปิดเผยบนป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

  ในขณะที่สารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้เหล่านี้มีระบบการตั้งชื่อที่แตกต่างกัน รายการต่อไปนี้คือชื่อสามัญที่อ้างอิงตาม EU Cosmetic Directive:

  •  2-Benzylideneheptanal (Amyl cinnamal)
  •  Benzyl alcohol
  •  Cinnamyl alcohol
  •  3,7-Dimethyl-2,6-octadienal (Citral)
  •  Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl) (eugenol)
  •  Hydroxycitronellal
  •  Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- (Isoeugenol)
  •  2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol (Amylcinnamyl alcohol)
  •  Benzyl salicylate
  •  2-Propenal, 3-phenyl- (Cinnamal)
  •  2H-1-Benzopyran-2-one (coumarin)
  •  2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)- (geraniol)
  •  3 and 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde) (HICC or Lyral®)  
  •  4-Methoxybenzyl alcohol (Anise alcohol)
  •  2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester (Benzyl cinnamate)
  •  2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl- (Farnesol)
  •  2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde (Butylphenyl methylpropional)
  •  1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- (Linalool)
  •  Benzyl benzoate
  •  3,7-dimethyloct-6-en-1-ol (Citronellol)
  •  2-Benzylideneoctanal (Hexyl cinnamal)
  •  (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene (limonene)
  •  Methyl heptin carbonate (Methyl 2-octynoate)
  •  3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (alpha-Isomethyl ionone)
  •  สารสกัดจาก Evernia prunastri (สารสกัดจาก oak oss)
  •  สารสกัดจาก Evernia furfuracea (สารสกัดจาก treemoss)

 • มีหลายคนที่เป็นโรคภูมิแพ้น้ำหอมบางชนิดหรือส่วนผสมบางอย่าง หากคุณมีอาการแพ้น้ำหอมดังกล่าว เราแนะนำให้คุณติดต่อแพทย์ของคุณในทันทีเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหานี้เพิ่มเติม นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อไปที่สายด่วนที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องผลิตภัณฑ์ของเราก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson ที่มีส่วนผสมหรือน้ำหอมเหล่านี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะช่วยตัดสินใจว่า ผลิตภ้ณฑ์อะไรที่ดีที่สุดสำหรับคุณ คุณสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-2269-0899 หรือ 0-2663-0860

 • สารที่อาจทำให้เกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังในผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson หรือผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันได้ถูกใช้ในปริมาณต่ำเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความอ่อนไหวต่อภูมิแพ้ได้ แต่อย่างไรก็ดี หากบุคคลนั้นมีความอ่อนไหวอยู่แล้ว การสัมผัสในระดับต่ำก็อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาได้

 • เรามีพันธกิจในการแจ้งให้ทราบว่า ข้างในผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้าง ดังนั้นผู้คนจะสามารถตัดสินใจสำหรับตัวเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง เราใช้ความระมัดระวังในการใช้ส่วนผสมเฉพาะในปริมาณที่ต่ำมากเพื่อไม่ให้มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความอ่อนไหวต่อภูมิแพ้ อย่างไรก็ดี ในทำนองเดียวกันกับบุคคลที่แพ้อาหาร บุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อวัตถุดิบของน้ำหอมอยู่แล้วอาจจะได้รับประโยชน์จากการทราบว่าส่วนผสมบางอย่างนั้นมีใช้ในอะไรบ้าง

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ทั้งมีประสิทธิภาพและไม่มีสารที่ที่ทำให้ผิวหนังเกิดภูมิแพ้นั้นเป็นไปได้ยาก สิ่งสำคัญก็คือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของเราไม่ควรจะทำให้เกิดหรือชักนำไปสู่ปฏิกิริยาภูมิแพ้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำ

 • ในขณะที่ส่วนผสมถูกใช้ในปริมาณที่ไม่ควรจะทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ แต่ถ้าหากเกิดขึ้น ให้เลิกใช้ผลิตภัณฑ์นั้นและติดต่อผู้ให้บริการด้านสุขภาพของคุณหรือเข้า

 • นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่กำกับกฎระเบียบ และสหภาพยุโรปต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า ส่วนผสมที่ต่ำกว่าระดับ 0.01% ไม่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาในผลิตภัณฑ์ที่ชำระล้างด้วยน้ำ ความคิดริเริ่มในเรื่องความโปร่งใสใหม่นี้จะช่วยลดการใช้สารที่อาจทำให้เกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังลงสู่ระดับ 0.01% ซึ่งเป็นมาตรฐานของสหภาพยุโรป

 • ผู้บริโภคระบุว่า พวกเขาชอบน้ำหอม เนื่องจากน้ำหอมทำให้บ้านมีความพิเศษ น้ำหอมทำให้อากาศหอมสดชื่นหรือทำให้เกิดบรรยากาศของการเพิ่งจะทำความสะอาดที่หลายคนต้องการ เรามีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากน้ำหอมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์เหล่านั้น แต่การทดสอบของเราส่วนใหญ่บ่งชี้ว่า คนส่วนใหญ่ชอบผลิตภัณฑ์สำหรับครัวเรือนที่มีน้ำหอม

 • ในขณะที่ SC Johnson มีส่วนผสมประมาณ 1,300 รายการในตารางเทียบกลิ่นน้ำหอม ต้องไม่ลืมว่า เราไม่ได้นำส่วนผสมที่ใช้โดยทั่วไปอีกกว่า 2,000 รายการมาใช้ด้วย เนื่องจากรายการเหล่านั้นไม่ตรงตามมาตรฐานของ SC Johnson น้ำหอมที่ทำมาจากน้ำมันโดยทั่วไปสามารถมีส่วนผสมที่แตกต่างกันได้มากถึง 50 รายการ น้ำหอมที่ซับซ้อนอาจจะมีอยู่ระหว่าง 50 ถึง 200 รายการ การที่ตารางเทียบกลิ่นน้ำหอมมีตัวเลือกถึง 1,300 รายการช่วยทำให้ผู้ผลิตน้ำหอมของเรามีโอกาสมากขึ้นในการคิดสร้างสรรค๋ ดังนั้นพวกเขาจะสามารถพัฒนาน้ำหอมอันน่าทึ่งตามที่คุณคาดหวังได้

 • ในฐานะที่เป็นบริษัทครอบครัว ไม่มีอะไรที่จะสำคัญสำหรับเราไปยิ่งกว่าสุขภาพและความปลอดภัยของครอบครัวที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเป็นหนึ่งในบริษัทแรก ๆ ที่เปิดเผยข้อมูลส่วนผสมเฉพาะต่อผู้บริโภคและทำไมเราจึงยังคงทุ่มเทให้กับการสื่อสารต่อผู้บริโภคอย่างโปร่งใสว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างในผลิตภัณฑ์ของเรา เราทำงานหนักเพื่อเลือกส่วนผสมที่หลายครอบครัวสามารถไว้ใจได้ ด้วยการประเมินบนพื้นฐานผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ สำหรับมุมมองทั้งหมดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนผสมและน้ำหอม โปรดคลิกที่นี่

 • ในโลกปัจจุบัน เราได้รับคำแนะนำให้ใช้แต่สิ่งที่เป็นธรรมชาติเท่านั้น นับตั้งแต่อาหารไปจนถึงเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ความเชื่อก็คือส่วนผสมตามธรรมชาติอาจจะทำให้มีสุขภาพที่ดีกว่า หรือช่วยรักษาทรัพยากรและสภาพแวดล้อม แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป ในความเป็นจริง บ่อยครั้งที่สารสังเคราะห์มีความเป็นพิษน้อยกว่าสารตามธรรมชาติ

  ยกตัวอย่างเช่น d-Limonene ซึ่งเป็นองค์ประกอบของวัตถุดิบน้ำหอมตามธรรมชาติหลายชนิดและเป็นองค์ประกอบของเปลือกพืชตระกูลส้ม d-Limonene สามารถทำให้ผิวหนังเป็นภูมิแพ้ได้ และสามารถเป็นพิษต่ออวัยวะในทางเดินน้ำได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับ และส่วนผสมของน้ำหอมตามธรรมชาติหลายอย่างมีอันตรายในรูปแบบเดียวกัน ในความเป็นจริง ปริมาณของ d-Limonene ในเปลือกส้มก็เพียงพอที่จะรับประกันว่าได้ถูกจัดอยู่ในประเภท “เป็นอันตราย” ต่อผิวหนังในสหภาพยุโรปและได้รับสัญลักษณ์ “ปลาตายและต้นไม้ตาย” เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม นี่เป็นป้ายฉลากอันเดียวกับที่กำหนดและมีในผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนหลายขนิดที่ใช้สารสังเคราะห์ d-Limonene

  ถ้าเป็นเช่นนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบน้ำหอมตามธรรมชาติด้วยหรือไม่ ไม่ใช่ แต่ก็ไม่ควรจะใช้ส่วนผสมสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติที่คล้ายกันหรือดีกว่า ตราบใดที่ส่วนผสมของน้ำหอมถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ในระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม ก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการใช้ และเป็นความจริงสำหรับทั้งส่วนผสมสังเคราะห์และส่วนผสมตามธรรมชาติ

 • SC Johnson เข้าใจว่า คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเรากับผู้คน สัตว์เลี้ยง และสิ่งของรอบตัวที่คุณรัก นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมเราจึงทำงานหนักเพื่อประเมินผลกระทบของส่วนผสมของเราต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของผู้คน และสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเปิดเผย ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ SC Johnson ที่มีข้อความ "ไม่มีน้ำหอม" หรือ "ปราศจากน้ำหอม" บนป้ายฉลากจะไม่มีส่วนผสมที่เป็นน้ำหอมหรือกลิ่น ในผลิตภัณฑ์จำนวนจำกัดที่มีข้อความ "ไร้กลิ่น" บนป้ายฉลาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำหอมที่ผสมสูตรจะใช้เพื่อดับกลิ่นที่เป็นผลมาจากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไร้กลิ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าเยี่ยมชมส่วน Fragrance ของเว็บไซต์

 • เราออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมไปถึง:

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ซึ่งให้การคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าปลอม ฉลากปลอม การโฆษณาเกินจริง และการแข่งขันทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม
  • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งควบคุมการใช้สสารที่เป็นอันตรายในภาคการเกษตร สาธารณสุข ผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
  • สำนักงานอาหารและยาของประเทศไทย ซึ่งกำกับดูแลการออกใบอนุญาตและการจดทะเบียนยา เครื่องสำอาง อาหาร และสารที่อาจเป็นพิษ
  • ประกาศของกระทรวงการพาณิชย์ว่าด้วยประเภทของผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ ฐาน กระบวนการในการแสดงปริมาณสินค้า และความผิดพลาดสูงสุดที่อนุญาต พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดแนวทางสำหรับผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ที่ขายและจัดจำหน่ายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงปริมาณสุทธิ ตัวผลิตภัณฑ์ และความผิดพลาดสูงสุดและต่ำสุดของปริมาณสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่อนุญาต
  • แนวทางของ CIPAC, WHO , FAO, OECD ซึ่งเป็นแนวทางที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลงที่ออกโดยสภา ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสารกำจัดศัตรูพืช องค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
  • รวมทั้งกฎระเบียบอื่น ๆ ที่มีผลบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางประเภท

 • โปรแกรมการเลือกส่วนผสมของเรา เราได้สร้างโปรแกรม Greenlist ขึ้นในปี 2001 เพื่อช่วยให้เราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ไปพร้อม ๆ กับการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

  ซึ่งรวมไปถึงกระบวนการประเมินผลสี่ขั้นตอนของส่วนผสมทุกรายการที่มีมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้นักพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถเลือกส่วนผสมที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราได้ ส่วนผสมทั้งหมดที่เราตรวจสอบสามารถใช้ได้ตามกฎหมายและมักจะใช้โดยบริษัทอื่น แต่เราทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อประเมินตามมาตรฐานที่สูงของเรา

  โปรแกรม Greenlist อยู่บนพื้นฐานความพยายามอย่างเข้มงวดในการเก็บรวบรวมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับส่วนผสมและผลกระทบของส่วนผสมเหล่านั้น ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหลายคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการทบทวนในปี 2017

  คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Greenlist ของ SC Johnson ได้ที่นี่

 • ไม่จำเป็น "ธรรมชาติ" หรือการเยียวยาในบ้านไม่จำเป็นต้องมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกว่า หรือทำให้แพ้น้อยกว่า ในความเป็นจริง ผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติหลายอย่างได้รับการทดสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างจำกัดหรือไม่ได้รับการทดสอบเลยเมื่อเทียบกับการประเมินความเป็นพิษอย่างกว้างขวางของบริษัทต่าง ๆ เช่น SC Johnson ที่จำเป็นสำหรับการกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 • สารย้อมสี สารกันเสีย และ น้ำหอม มีประโยชน์มาก สารย้อมสี ช่วยให้คุณมองเห็นสีเวลาใช้ ซึ่งทำให้คุณทราบว่า คุณใช้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่คุณต้องการจะใช้หรือไม่ สำหรับผลิตภัณฑ์เช่น เทียนไข สารย้อมสีจะช่วยให้คุณสามารถจับคู่ให้เข้ากับสีของของแต่งบ้านของคุณได้ สารกันเสียป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์เติบโตในขณะที่ผลิตภัณฑ์วางอยู่บนชั้นของร้านค้าหรือในบ้าน ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีอายุที่ยาวนานขึ้นและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยที่ไม่เสีย สุดท้าย หลายคนคงจะมีความคุ้นเคยกับกลิ่นหอมสดชื่นของบ้านที่สะอาดและน่าอยู่ และคนเหล่านั้นต่างก็มองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เขาได้สิ่งเหล่านั้น

 • d-Limonene คือวัตถุดิบน้ำหอมที่สำคัญที่กลั่นมาจากน้ำมันที่สกัดมาจากเปลือกพืชตระกูลส้ม น้ำหอมหลายชนิดมี d-Limonene ในปริมาณเล็กน้อย มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้ d-Limonene เนื่องจากบางครั้งอาจจะทำให้ผิวหนังไวต่อสิ่งเร้าหรืออาการแพ้จากการสัมผัสได้ d-Limonene เป็นหนึ่งใน 26 สารของ EU ที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ ซึ่งเป็นรายชื่อส่วนประกอบโดยทั่วไปของน้ำหอมที่อาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อผิวหนังสำหรับบุคคลที่เป็นโรคภูมิแพ้ต่อวัตถุดิบเหล่านั้น

  แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้ตรงกับมาตรฐานของ IFRA เราจะใช้ส่วนประกอบของน้ำหอมเฉพาะในความเข้มข้นที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อบุคคลที่ไม่มีอาการแพ้ต่อวัตถุดิบเหล่านี้ และตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องมีการระบุการใช้ d-Limonene ในบัญชีรายชื่อส่วนผสมอย่างชัดเจนบนป้ายฉลากของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • glycol ethers เป็นชื่อกลุ่มส่วนผสม ในขณะที่ glycol ethers ถูกมองว่าเป็นอันตรายต่อการสืบพันธุ์ ซึ่งไม่เป็นความจริงสำหรับส่วนผสมทั้งกลุ่ม SC Johnson อนุญาตให้ใช้เฉพาะ glycol ethers ที่ตรงตาม มาตรฐาน International Fragrance Association และมาตรฐาน SC Johnson ของเราเองเท่านั้นในผลิตภัณฑ์น้ำหอม 

 • Parabens เป็นกลุ่มสารกันเสียที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในเครื่องสำอาง น้ำหอมบางชนิดของเรามี parabens ในปริมาณเล็กน้อยเพื่อช่วยรักษาความหอมและสูตร ในขณะที่มีคนจำนวนหนึ่งเป็นโรคภูมิแพ้ต่อสารกันเสีย แต่กลุ่มสารดังกล่าวก็มีบทบาทที่สำคัญ หากไม่มีสารกันเสีย ผลิตภัณฑ์หลายอย่างอาจจะมีอายุไม่เกินหนึ่งหรือสองสัปดาห์ก่อนที่จะมีแบคทีเรีย รา หรือยีสต์ปนเปื้อน ดังนั้น เราเชื่อว่าการเพิ่มสารกันเสียในปริมาณต่ำที่สุดที่มีประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องเหมาะสม เราใช้ parabens ตาม มาตรฐาน International Fragrance Association และมาตรฐาน SC Johnson ของเราเองเท่านั้น

 • Phthalates จริง ๆ แล้วเป็นส่วนผสมกว้าง ๆ ที่ถูกนำไปใช้อย่างหลากหลาย เราไม่มี phthalates ในตารางกลิ่นน้ำหอมของเรา ใน ปีค.ศ. 2008 เราได้เริ่มขอให้ซัพพลายเออร์ยกเลิกการใช้ phthalates ในน้ำหอมที่จัดหาให้สำหรับผลิตภัณฑ์ของ SC Johnson

 • เป็นเวลาหลายปีที่กลิ่นน้ำหอมได้ถูกสกัดมาจากต่อมต่าง ๆ ของกวางตัวผู้ แต่ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา กลิ่นสังเคราะห์ได้ถูกนำมาใช้แทนกลิ่นน้ำหอมธรรมชาติจากสัตว์เนื่องจากเหตุผลด้านจริยธรรมและเศรษฐกิจ กลิ่นสังเคราะห์มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทคือ polycyclic และ nitromusks น้ำหอมของ SC Johnson ไม่ใช้ nitromusks ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านการสืบพันธุ์ เราใช้กลิ่นน้ำหอม polycyclic (ยกตัวอย่างเช่น Galaxolide และ Tonalide) ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและเครื่องสำอางและไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม either toxic หรือ bioaccumulative ซึ่งหมายความว่า ไม่ทราบผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

  โดยผลการวิจัยใหม่ ๆ ได้ตรวจพบกลิ่นน้ำหอม polycyclic ในตัวอย่างเลือดและน้ำนมของมารดา เมื่อเราได้รับข้อมูลเช่นข้อมูลดังกล่าว เราจะใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการวิเคราะห์ส่วนผสมของเรา แต่เรายังไม่พบผลกระทบในเชิงลบจากการชี้นำใด ๆ ในทางวิทยาศาสตร์อันมาจากกลิ่นน้ำหอม polycyclic ในระดับที่ใช้ในน้ำหอมของเรา สำหรับทุกส่วนผสมของเรา หากเราได้รับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับกลิ่นน้ำหอม polycyclic เราจะทำการประเมินทางวิทยาศาสตร์และจึงปรับแปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมของเราให้เหมาะสม