ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

2,5,8, 11 Tetramethyl-6-dodecyn-5,8 Diol Ethoxylate

คำนิยาม

2,5,8, 11 Tetramethyl-6-dodecyn-5,8 Diol Ethoxylate เป็นสารเพิ่มความเหลวที่สามารถพบได้ในสีและสีย้อม เราใช้สารดังกล่าวในสูตรของเราเพื่อช่วยให้สูตรกระจายตัวได้สม่ำเสมอตลอดทั้งพื้นผิว ซึ่งจะทำให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น