ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

C.I. 11270:1

คำนิยาม

C.I. 11270:1 เป็นสารเติมสีหรือสารย้อมสี เราใส่สารย้อมสีในผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงช่วยให้คุณเห็นว่าคณใช้ผลิตภัณฑ์ไปเท่าใด และเหลือเท่าไร และผลิตภัณฑ์จะหมดเมื่อใด และเหตุผลด้านความสวยงาม ในผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารองเท้า สีย้อมหรือสารย้อมสียังช่วยฟื้นฟูสีหรือลบรอยขีดข่วยอีกด้วย สารเติมสีนี้วางจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายรายซึ่งรับผิดชอบในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์