ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

C.I. 50415b

คำนิยาม

C.I. 50415b เป็นสารแต่งสีหรือสารย้อมสี เราใส่สารย้อมสีในผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงช่วยให้คุณเห็นว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ไปเท่าไร และเหลือเท่าไร และผลิตภัณฑ์จะหมดเมื่อไร และเหตุผลด้านความสวยงาม ในผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารองเท้า สีย้อมหรือสารย้อมสียังช่วยฟื้นฟูสีหรือลบรอยขีดข่วยอีกด้วย สารเติมสีนี้วางจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายรายซึ่งรับผิดชอบในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์