ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ถ่าน

คำนิยาม

ถ่านถูกใช้ในผลิตภัณฑ์แบบขดเพื่อเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ ไม้ ไม้ไผ่ หรือมะพร้าวจะถูกนำมาเผาเพื่อทำผงถ่าน ถ่านถูกใช้ในผลิตภัณฑ์แบบขดที่ให้ควันน้อยของเราเพื่อเป็นแหล่งทำความร้อนในระหว่างการเผาไหม้เพื่อปล่อยสารออกฤทธิ์