Monoethanolamine

คำนิยาม

Monoethanolamine เป็นสารทำละลายที่สามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนซึ่งรวมถึงผงซักฟอก เราใช้ส่วนผสมนี้ในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรกด้วยการเกาะติดรอบ ๆ อนุภาคสิ่งสกปรกเพื่อทำให้หลุดออกจากพื้นผิว