ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil

คำนิยาม

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil เป็นตัวทำอิมัลชันหรือสารช่วยละลายที่ส่วนใหญ่พบในน้ำหอมปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เราเพิ่มตัวทำอิมัลชันในผลิตภัณฑ์ของเราตามความจำเป็นเพื่อรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์จะยังคงมีประสิทธิภาพเช่นเดิมหลังจากถูกใช้แล้ว เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่สูตรในผลิตภัณฑ์จะแยกตัวออกจากกัน เมื่อเวลาผ่านไป ตัวทำอิมัลชันช่วยให้น้ำและน้ำมันผสมเข้าด้วยกัน