ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PEG-60 Hydrogenated Castor Oil

คำนิยาม

Hydrogenated castor oil เป็นสารทำอิมัลชันที่ช่วยยึดเหนี่ยวส่วนผสมเข้าด้วยกันและป้องกันไม่ให้สูตรแยกตัวออกจากกัน "Hydrogenated" หมายถึงสูตรที่มีน้ำ ดังนั้นไฮโดรจีเนท แคสเตอร์ออยล์จึงเป็นส่วนผสมของแคสเตอร์ออยล์และน้ำ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่สูตรในผลิตภัณฑ์จะแยกตัวออกจากกัน เมื่อเวลาผ่านไป เราเพิ่มสารทำอิมัลชันในผลิตภัณฑ์ของเราตามความจำเป็นเพื่อรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์จะยังคงมีประสิทธิภาพเช่นเดิมหลังจากถูกใช้แล้ว