ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Potassium Stearate

คำนิยาม

Potassium Stearate เป็นตัวทำอิมัลชันที่ช่วยยึดเหนี่ยวส่วนผสมเข้าด้วยกันและป้องกันไม่ให้สูตรแยกตัวออกจากกัน เราเพิ่มตัวทำอิมัลชันในผลิตภัณฑ์ของเราตามความจำเป็นเพื่อรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์จะยังคงมีประสิทธิภาพเช่นเดิมหลังจากถูกใช้แล้ว