ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Acid Red 14

คำนิยาม

Acid Red 14 เป็นสารแต่งสีหรือสารย้อมสี เราใส่สารย้อมสีในผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงช่วยให้คุณเห็นว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ไปเท่าใด และเหลือเท่าไร และผลิตภัณฑ์จะหมดเมื่อใด และเหตุผลด้านความสวยงาม สีย้อมนี้วางจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย ที่รับผิดชอบในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์