ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Alkanes

คำนิยาม

Alkanes เป็นตัวทำละลายที่สามารพบได้ใน ยาง และ สีน้ำมัน ในผลิตภัณฑ์ของเรา Alkanes ถูกใช้เพื่อช่วยทำละลายสารออกฤทธิ์และน้ำหอมที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์