ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Basonyl® Red 545

คำนิยาม

Basonyl® Red 545 เป็นสารแต่งสีหรือสีย้อม เราใส่สารย้อมสีในผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงช่วยให้คุณเห็นว่าคณใช้ผลิตภัณฑ์ไปเท่าใด และเหลือเท่าไร และผลิตภัณฑ์จะหมดเมื่อใด และเหตุผลด้านความสวยงาม สีย้อมนี้วางจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย ที่รับผิดชอบในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์