ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

C.I. Food Red 3

คำนิยาม

C.I. Food Red 3 เป็นสารแต่งสีหรือสารย้อมสี เราใส่สารย้อมสีในผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงช่วยให้คุณเห็นว่าคณใช้ผลิตภัณฑ์ไปเท่าไหร่ และเหลือเท่าไหร่ และผลิตภัณฑ์จะหมดเมื่อไหร่ และเหตุผลด้านความสวยงาม C.I. Food Red 3 เป็นผลิตภัณฑ์ของ K. PATEL CHEMOPHARMA PVT. LTD. ซึ่งรับผิดชอบในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์