ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Calcium Chloride

คำนิยาม

Calcium Chloride Dihydrate เป็นแหล่ง Calcium ในแบบคริสตัลที่ละลายในน้ำได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับ Chloride ได้ ส่วนผสม Chloride สามารถนำไฟฟ้าได้เมื่อรวมตัวกันหรือเมื่อสลายตัวในน้ำ วัตถุดิบ Chloride สามารถแตกสลายเป็นแก๊ส Chlorine และโลหะได้ด้วยการแยกสลายด้วยไฟฟ้า เพราะก่อตัวมาจากกระบวนการเติมคลอรีนที่แตกต่างกัน ซึ่งอย่างน้อยต้องมี Chlorine ไอออนประจุลบ (Cl-) หนึ่งประจุรวมตัวกับโลหะที่เกี่ยวข้องหรือไอออนบวกเป็นสารประกอบโคเวเลนซ์ ซึ่งจะสามารถจัดเตรียมสูตรที่มีความบริสุทธิ์หรือคุณสมบัติเฉพาะสูงได้ Chloride Ion จะควบคุมภาวะสมดุลของของเหลวและระดับ pH ในระบบเผาผลาญ และยังสามารถก่อตัวเป็นทั้งส่วนผสมอนินทรีย์หรืออินทรีย์ได้ โดยปกติ Calcium Chloride จะหาได้ในทันทีในเกือบทุกปริมาณ ความบริสุทธิ์ที่สูงพิเศษและองค์ประกอบที่มีความบริสุทธิ์สูงช่วยเพิ่มทั้งคุณภาพและประโยชน์ใช้สอยตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์