Citric Acid

คำนิยาม

Citric Acid เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ (Builder) ที่สามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนที่หลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงผงซักฟอก แชมพู และน้ำยาทำความสะอาด ทั้งนี้ Citric acid ยังสามารถพบได้ในพืชตระกูลส้ม เช่น ส้ม มะนาว และมะกรูด เราใช้ Diisopropanolamine เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสูตรในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ด้วยการทำปฏิกิริยากับโมเลกุลในสูตร ให้ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น Citric acid ยังสามารถใช้เป็นสารปรับค่า pH เพื่อช่วยปรับค่า pH ของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์ ทุกสูตรจะมีค่า pH ที่ดีที่สุดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น สูตรที่มีความเป็นกรดมากกว่า จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบสบู่มากกว่า ในทางตรงกันข้าม สูตรที่มีความเป็นด่างมากกว่า จะมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดพรมมากกว่า เราใช้สารปรับค่า pH เพื่อรับประกันว่า เราจะมีค่า pH ที่ดีที่สุดสำหรับงานเฉพาะอย่าง นอกจากนี้ ค่า pH ของสูตรยังสามารถมีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของสูตรที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุ ตัวอย่างเช่น จำกัดแนวโน้มในการกัดกร่อนกระป๋อง บรรจุภัณฑ์ หรือเครื่องจ่าย นอกจากนี้ บางครั้งเรายังใช้ Citric acid เป็นสารทำความสะอาดที่สามารถขจัดตะกอนที่เกิดจากน้ำ หรือเป็นสารจับ