ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Clariant PE33760091 Red

คำนิยาม

Clariant PE33760091 Red เป็นสารแต่งสีหรือสารย้อมสี เราใส่สารย้อมสีในผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงช่วยให้คุณเห็นว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ไปเท่าไหร่ และเหลือเท่าไหร่ และผลิตภัณฑ์จะหมดเมื่อไหร่ และเหตุผลด้านความสวยงาม Clariant PE33760091 Red ถูกเพิ่มเพื่อเหตุผลด้านความสวยงาม – โดยถูกใช้ในการเพิ่มสีให้กับซิปปิดถุง Clariant PE53760090 Blue เป็นผลิตภัณฑ์ของ Clariant ซึ่งรับผิดชอบในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์