ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Clariant PE53760090 Blue

คำนิยาม

Clariant PE53760090 Blue เป็นสารแต่งสีหรือสารย้อมสี เราใส่สารย้อมสีในผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงช่วยให้คุณเห็นว่าคณใช้ผลิตภัณฑ์ไปเท่าไหร่ และเหลือเท่าไหร่ และผลิตภัณฑ์จะหมดเมื่อไหร่ และเหตุผลด้านความสวยงาม Clariant PE53760090 Blue ถูกเพิ่มเพื่อเหตุผลด้านความสวยงาม – โดยใช้เพื่อเพิ่มสีให้กับซิปปิดถุง Clariant PE53760090 Blue เป็นผลิตภัณฑ์ของ Clariant ซึ่งรับผิดชอบในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์