ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Clariant Remafin Blue PE52421256-ZN/S

คำนิยาม

Clariant Remafin Blue PE52421256-ZN/S เป็นสารแต่งสีหรือสารย้อมสี เราใส่สารย้อมสีในผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงช่วยให้คุณเห็นว่าคณใช้ผลิตภัณฑ์ไปเท่าไหร่ และเหลือเท่าไหร่ และผลิตภัณฑ์จะหมดเมื่อไหร่ และเหตุผลด้านความสวยงาม Clariant Remafin Blue PE52421256-ZN/S ถูกเพิ่มเพื่อเหตุผลด้านความสวยงาม – โดยถูกใช้ในการเพิ่มสีให้กับซิปปิดถุง Clariant PE53760090 Blue เป็นผลิตภัณฑ์ของ Clariant ซึ่งรับผิดชอบในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์