ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Clariant Solvaperm® Orange 3G

คำนิยาม

Clariant Solvaperm® Orange 3G ของ Clariant เป็นสารแต่งสีหรือสารย้อมสี เราใส่สารย้อมสีในผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงช่วยให้คุณเห็นว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ไปเท่าไหร่ และเหลือเท่าไหร่ และผลิตภัณฑ์จะหมดเมื่อไหร่ และเหตุผลด้านความสวยงาม Clariant Solvaperm® Orange 3G เป็นเครื่องหมายการค้าและผลิตภัณฑ์ของ Clariant ซึ่งรับผิดชอบในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์