ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Corn Starch

คำนิยาม

Corn Starch เป็นสารนำพาที่สามารถพบได้ในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ สารนำพาทำหน้าที่ตามที่ชื่อบ่งบอก นั่นคือช่วยนำพาผลิตภัณฑ์ไปยังพื้นผิวด้วยการทำให้สูตรจางลงหรือเข้มข้นขึ้น หรือเพียงแค่ช่วยให้มั่นใจว่า ส่วนผสมอื่นๆ จะมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอในสูตรที่ใช้ เราใช้ Corn Starch เนื่องจากหากไม่มีสารนำพาผลิตภัณฑ์อาจจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากันบนพื้นผิวที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ในบางครั้งเรายังใช้ Corn Starch เป็นตัวอุ้มน้ำเพื่อให้สูตรของผลิตภัณฑ์เปียกและช่วยนำพาผลิตภัณฑ์ไปยังพื้นผิวที่ตั้งใจ