ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

1R-trans Phenothrin

คำนิยาม

1R-trans Phenothrin เป็นสารออกฤทธิ์ สารออกฤทธิ์จะควบคุมสัตว์รบกวนบางชนิดในผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียน เช่น ยาฆ่าแมลง ยาต้านจุลชีพ และสารขับไล่