ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Dibutyl Adipate

คำนิยาม

Dibutyl Adipate เป็นตัวทำละลายที่สามารถพบได้ในเรซิน สสารที่เป็นของแข็งหรือมีความหนืดที่ผลิตจากพืชหรือการสังเคราะห์ ในผลิตภัณฑ์ของเรา Dibutyl Adipate ถูกใช้เพื่อทำละลายตัวยาสำคัญภายในผลิตภัณฑ์