ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Diisopropanolamine

คำนิยาม

Diisopropanolamine เป็นสารทำความสะอาดที่สามารถพบได้ในผงซักฟอกหรือสารขจัดไขมัน เราใช้ Diisopropanolamine เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสูตรในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ด้วยการทำปฏิกิริยากับโมเลกุลในสูตร ให้ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ Diisopropanolamine ยังสมารถเป็นสารปรับค่า pH ที่สามารถปรับค่า pH ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความคงตัวยิ่งขึ้น ทุกสูตรจะมีค่า pH ที่ดีที่สุดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น สูตรที่มีความเป็นกรดมากขึ้นจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในการขจัดคราบไขมันสบู่ ในทางตรงกันข้าม สูตรที่มีความเป็นด่างมากกว่า จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการขจัดไขมันหรือคราบที่เป็นไขมัน เราใช้สารปรับค่า pH เพื่อรับประกันว่า เราจะมีค่า pH ที่ดีที่สุดสำหรับงานเฉพาะอย่าง นอกจากนี้ ค่า pH ของสูตรสามารถมีผลกระทบต่ออายุการใช้งานภายในภาชนะบรรจุ– ยกตัวอย่างเช่น จำกัดแนวโน้มในการกัดกร่อนกระป๋อง ภาชนะบรรจุ หรือเครื่องจ่าย