ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Ethanol

คำนิยาม

Ethanol เป็นสารช่วยละลายที่พบได้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โลชั่น และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เอทานอลจะทำหน้าที่ละลายส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้ผสมเข้าด้วยกันได้ดีขึ้น นอกจากนี้ เอทานอลยังทำหน้าที่เป็นสารนำพาหรือสารทำความสะอาดที่ช่วยสลายคราบสกปรก เอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ชนิดเดียวกับที่พบในแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่ม แต่ในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค เอทานอลจะถูกใช้ในปริมาณน้อยเพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น