ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Ethoxylated Alcohol

คำนิยาม

Ethoxylated Alcohol เป็นสารทำความสะอาดหรือ "สารลดแรงตึงผิว" ซึ่งสามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน เช่น น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถยนต์ เราใช้ส่วนผสมนี้ในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อขจัดคราบสกปรกและคราบแข็งด้วยการเกาะรอบ ๆ อนุภาคคราบสกปรกเหล่านั้นเพื่อให้หลุดออกจากพื้นผิวที่ยึดติด ดังนั้นจึงสามารถล้างคราบออกได้ด้วยน้ำ Ethoxylated Alcohol ยังสามารถใช้เป็นตัวทำอิมัลชันได้อีกด้วย Ethoxylated Alcohol ยึดเหนี่ยวส่วนผสมเข้าไว้ด้วยกันและป้องกันไม่ให้สูตรแยกตัวออกจากกัน เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่สูตรในผลิตภัณฑ์จะแยกตัวออกจากกัน เมื่อเวลาผ่านไป เราเพิ่มตัวทำอิมัลชันในผลิตภัณฑ์ของเราตามความจำเป็นเพื่อรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์จะยังคงมีประสิทธิภาพเช่นเดิมหลังจากถูกใช้แล้ว