ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Glue Powder

คำนิยาม

Glue powder ใช้เป็นสารยึดเหนี่ยวในผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงแบบขด บริสุทธิ์ 100% ผลิตจากเปลือกของต้น Medang หรือเปลือกต้น Gambir ที่แยกเอาเนื้อไม้ออก แล้วนำไปตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์และบดละเอียดโดยผ่านตาข่ายขนาด 80 อย่างน้อย 95%