ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Hydrochloric Acid (Active)

คำนิยาม

Hydrochloric Acid (Active) เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน เราใช้ Diisopropanolamine เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสูตรในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ด้วยการทำปฏิกิริยากับโมเลกุลในสูตร ให้ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น Hydrochloric Acid (Active) ยังสามารถใช้เป็นสารปรับค่า pH ซึ่งจะปรับค่า pH ของผลิตภัณฑ์ ทุกสูตรจะมีค่า pH ที่ดีที่สุดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น สูตรที่มีความเป็นกรดมากขึ้นจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในการขจัดคราบไขมันสบู่ ในทางตรงกันข้าม สูตรที่เป็นด่างมากกว่า อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการทำความสะอาดพรม เราใช้สารปรับค่า pH เพื่อรับประกันว่า เราจะมีค่า pH ที่ดีที่สุดสำหรับงานเฉพาะอย่าง นอกจากนี้ ในบางครั้งเรายังใช้ Hydrochloric acid เป็นสารทำความสะอาดในการขจัดตะกอนที่เกิดจากน้ำกระด้าง