ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Hydrochloric acid

คำนิยาม

Hydrochloric acid เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน เราใช้ Diisopropanolamine เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสูตรในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ด้วยการทำปฏิกิริยากับโมเลกุลในสูตร ให้ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น Hydrochloric acid ยังสามารถใช้เป็นสารปรับค่า pH ซึ่งจะปรับค่า pH ของผลิตภัณฑ์ ทุกสูตรจะมีค่า pH ที่ดีที่สุดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น สูตรที่มีความเป็นกรดมากกว่า จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบสบู่มากกว่า ในทางตรงกันข้าม สูตรที่มีความเป็นด่างมากกว่า จะมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดพรมมากกว่า เราใช้สารปรับค่า pH เพื่อรับประกันว่า เราจะมีค่า pH ที่ดีที่สุดสำหรับงานเฉพาะอย่าง นอกจากนี้ ในบางครั้งเรายังใช้ Hydrochloric acid เป็นสารทำความสะอาดในการขจัดตะกอนที่เกิดจากน้ำกระด้าง