ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Hydroxyethyl Cellulose

คำนิยาม

Hydroxyethyl cellulose เป็นสารเพิ่มความเข้มข้นของของเหลวที่สามารถพบได้ในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง เช่น เครื่องสำอางแต่งหน้า ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และครีมโกนหนวด Hydroxyethyl cellulose ยังสามารถใช้เป็นสารยึดเหนี่ยวในบางผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยยึดเหนี่ยวส่วนผสมไว้ด้วยกัน เราใช้ Hydroxyethyl cellulose เพื่อเพิ่มองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และในบางสูตรที่จำเป็น เช่น ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เกาะติดกับพื้นผิวอย่างโถส้วม