ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Isobutylene

คำนิยาม

โดยส่วนใหญ่ Isobutylene จะถูกใช้ควบคู่กับสารขับดันอื่น ๆ เช่น บิวเทน และโพรเพน ในขณะที่โดยทั่วไป Isobutylene จะเป็นที่รู้จักว่าถูกใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับในการใช้เป็นสารขับดันนั้น พลังงานของ Isobutylene จะมาจากการถูกอัดในกระป๋องมากกว่าการจุดหรือให้ความร้อน เราใช้ Isobutylene ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา เช่น เป็นสารขับดันผลิตภัณฑ์ออกจากกระป๋อง