Liquitint® Bright Yellow

คำนิยาม

Liquitint® Bright Yellow เป็นสารแต่งสีหรือสารย้อมสี  เราใส่สารย้อมสีในผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงช่วยให้คุณเห็นว่าคณใช้ผลิตภัณฑ์ไปเท่าใด และเหลือเท่าไร และผลิตภัณฑ์จะหมดเมื่อใด และเหตุผลด้านความสวยงาม  สีย้อมนี้วางจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย ที่รับผิดชอบในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์