ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Liquitint® Blue HP Dye

คำนิยาม

Liquitint® Blue HP Dye เป็นสารแต่งสีหรือสารย้อมสี เราใส่สารย้อมสีในผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงช่วยให้คุณเห็นว่าคณใช้ผลิตภัณฑ์ไปเท่าไหร่ และเหลือเท่าไหร่ และผลิตภัณฑ์จะหมดเมื่อไหร่ และเหตุผลด้านความสวยงาม Liquitint® เป็นเครื่องหมายการค้าและผลิตภัณฑ์ของ Milliken & Company ซึ่งรับผิดชอบในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์