ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Magnesium Carbonate

คำนิยาม

Magnesium carbonate เป็นสารช่วยในการไหลที่พบในเครื่องสำอาง เราเพิ่ม Magnesium carbonate ในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อป้องกันการจับกลุ่มตกตะกอน