ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Malachite Green Oxalate

คำนิยาม

Malachite Green oxalate เป็นสารแต่งสีหรือสารย้อมสี เราใส่สารย้อมสีในผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงช่วยให้คุณเห็นว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ไปเท่าไหร่ และเหลือเท่าไหร่ และผลิตภัณฑ์จะหมดเมื่อไหร่ และเหตุผลด้านความสวยงาม Malachite Green oxalate เป็นผลิตภัณฑ์ของ DEEPA CHEMICALS ซึ่งรับผิดชอบในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์