ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Methyl Violet Liquid

คำนิยาม

Methyl Violet Liquid เป็นสารแต่งสีหรือสารย้อมสี เราใส่สารย้อมสีในผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงช่วยให้คุณเห็นว่าคณใช้ผลิตภัณฑ์ไปเท่าไหร่ และเหลือเท่าไหร่ และผลิตภัณฑ์จะหมดเมื่อไหร่ และเหตุผลด้านความสวยงาม Methyl Violet Liquid เป็นผลิตภัณฑ์ของ K. PATEL DYECHEM INDUSTRIES PVT. LTD. ซึ่งรับผิดชอบในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์