ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

n-Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chlorides

คำนิยาม

n-Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chlorides เป็นสารออกฤทธิ์ สารออกฤทธิ์จะควบคุมสัตว์รบกวนบางชนิดในผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียน เช่น ยาฆ่าแมลง ยาต้านจุลชีพ และสารขับไล่