ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

n-propyl-4-hydroxybenzoate (Propyl Paraben)

คำนิยาม

n-propyl-4-hydroxybenzoate (Propyl Paraben) เป็นสารกันเสียที่ป้องกันสูตรผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ เพื่อรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ บางคนมีข้อกังวลเกี่ยวกับสารกันเสีย เนื่องจากมีคนจำนวนหนึ่งเป็นโรคภูมิแพ้สารกันเสีย เช่นเดียวกับการที่บางคนเป็นโรคภูมิแพ้ต่อถั่วหรือผึ้ง แต่สารกันเสียมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน หากไม่มีสารกันเสีย ผลิตภัณฑ์หลายอย่างอาจจะมีอายุไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะมีแบคทีเรีย รา หรือยีสต์ปนเปื้อน ทั้งนี้ เรารู้สึกว่า ตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือการเพิ่มสารกันเสียในปริมาณต่ำที่สุดที่มีผลเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์ของเรา แต่เราต้องแจ้งรายชื่อสารกันเสียเหล่านี้ในสูตรของเราด้วยเช่นกัน เพื่อให้ครอบครัวที่มีสมาชิกที่เป็นโรคภูมิแพ้มีข้อมูลในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง