ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Peanut Oil

คำนิยาม

Peanut Oil เป็นแหล่งอาหารที่ดึงดูดสัตว์รบกวนให้มากินอาหารบนผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานตามหน้าที่ ยกตัวอย่างเช่น เหยื่อล่อมด