ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Polyethylene-Linear Low Density

คำนิยาม

Polyethylene-Linear Low Density เป็นสารพอลิเมอร์ที่สามารถใช้ในการผลิตถุงพาสติกและซิปปิดถุง Polyethylene-Linear Low Density อยู่ในตระกูล Polyethylene (PE) ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีการนำมาใช้กว้างขวางที่สุด Polyethylene-Linear Low Density ยังรู้จักกันในชื่อ LLDPE ซึ่งส่วนใหญ่ถูกใช้ในบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ และภาชนะห่อ เช่น พลาสติกกันกระแทก เราใช้ Polyethylene ที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันผสมกันอย่างหลากหลายเพื่อให้ได้ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นที่เหมาะสำหรับถุงแต่ละประเภท Nylon ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร Polyethylene-Linear Low Density สามารถทนได้ทั้งความร้อนและการเยือกแข็ง โปรดตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Ziploc® ที่มีเครื่องหมาย "ใช้กับไมโครเวฟได้" นั้นตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยขององค์การอาหารและยาของสหรัฐ (U.S. Food and Drug Administration - FDA) สามารถรองรับอุณหภูมิสำหรับการใช้งานกับไมโครเวฟในการละลายน้ำแข็งและอุ่นอาหาร รวมทั้งอุณภูมิห้อง ตู้เย็น และตู้แช่แข็ง