ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Polyethylene-Low Density

คำนิยาม

Polyethylene-Low Density เป็นพอลิเมอร์ที่สามารถใช้ในการผลิตถุงพลาสติกและซิปปิดถุง Polyethylene-Linear Low Density อยู่ในตระกูล Polyethylene (PE) ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีการนำมาใช้กว้างขวางที่สุด โดยส่วนใหญ่ Polyethylene-Low Density หรือที่รู้จักกันในชื่อ LDPE จะถูกใช้ในบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความแข็ง เราใช้ Polyethylene ที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันผสมกันอย่างหลากหลายเพื่อให้ได้ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นที่เหมาะสำหรับถุงแต่ละประเภท Nylon ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร Polyethylene-Low Density สามารถทนได้ทั้งความร้อนและการเยือกแข็ง โปรดตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Ziploc® ที่มีเครื่องหมาย "ใช้กับไมโครเวฟได้" นั้นตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยขององค์การอาหารและยาของสหรัฐ (U.S. Food and Drug Administration - FDA) สามารถรองรับอุณหภูมิสำหรับการใช้งานกับไมโครเวฟในการละลายน้ำแข็งและอุ่นอาหาร รวมทั้งอุณภูมิห้อง ตู้เย็น และตู้แช่แข็ง