ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Potassium Hydroxide

คำนิยาม

Potassium hydroxide เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพที่พบได้ในผลิตภัณฑ์อาบน้ำ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เครื่องสำอาง และแชมพู เราใช้ Potassium hydroxide เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสูตรในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ด้วยการทำปฏิกิริยากับโมเลกุลในสูตร ให้ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น Potassium hydroxide สามารถใช้เป็นสารปรับค่า pH ภายในผลิตภัณฑ์ของเรา สารปรับค่า pH จะช่วยปรับค่า pH ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สูตรของผลิตภัณฑ์มีเสถียรภาพที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป